Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 8: 1


2000
Efter de tjugo år som det tog för Salomo att uppföra Herrens hus och sitt eget hus –
folkbibeln
Sedan Salomo i tjugo år hade byggt på HERRENS hus och på sitt eget hus,
1917
När de tjugu år voro förlidna, under vilka Salomo byggde på HERRENS hus och på sitt eget hus,
1873
Och efter tjugu år, i hvilkom Salomo HERRANS hus, och sitt hus byggde;
1647 Chr 4
VIII. Capitel. OC det skeede efter tive Aar vare ude / i hvilcke Slomon bygde HErrens Huus / oc sit Huus /
norska 1930
8 Da nu de tyve år var til ende som Salomo hadde bygget på Herrens hus og sitt eget hus,
Bibelen Guds Ord
Slik ble det: Da de tjue årene var omme, de årene Salomo hadde bygd på Herrens hus og på sitt eget hus,
King James version
And it came to pass at the end of twenty years, wherein Solomon had built the house of the LORD, and his own house,

danska vers