Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 3: 32


2000
son till Jishaj, son till Oved, son till Boas, son till Salma, son till Nachshon,
reformationsbibeln
som var son till Isai, som var son till Obed, som var son till Boas, som var son till Salmon, som var son till Naheson,
folkbibeln
son till Isai, son till Obed, son till Boas, son till Salma, son till Naheson,
1917
som var son av Jessai, som var son av Jobed, som var son av Boos, som var son av Sala, som var son av Naasson,
1873
Hvilken var Jesse son; hvilken var Obeds son; hvilken var Boas son; hvilken var Salmons son; hvilken var Naassons son;
1647 Chr 4
Som var Jessai (Søn/) som var Obeds (Søn) som var Boos (Søn/) som var Salmons (søn/) som var Naassons (Søn.)
norska 1930
32 sønn av Isai, sønn av Obed, sønn av Boas, sønn av Salmon, sønn av Nahson,
Bibelen Guds Ord
sønn av Isai, sønn av Obed, sønn av Boas, sønn av Salmon, sønn av Naksjon,
King James version
Which was the son of Jesse, which was the son of Obed, which was the son of Booz, which was the son of Salmon, which was the son of Naasson,

danska vers