Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 3: 31


2000
son till Melea, son till Menna, son till Mattatta, son till Natan, son till David,
reformationsbibeln
som var son till Melea, som var son till Menan, som var son till Mattata, som var son till Natan, som var son till David,
folkbibeln
son till Melea, son till Menna, son till Mattata, son till Natan, son till David,
1917
som var son av Melea, som var son av Menna, som var son av Mattata, som var son av Natam, som var son av David,
1873
Hvilken var Melea son; hvilken var Mainans son; hvilken var Matthatha son; hvilken var Nathans son; hvilken var Davids son;
1647 Chr 4
Som var Mela (søn/) som var Mainans (Søn/) Som var Mattathas (Søn/) som var Nathans (Søn/) Som var Davids (Søn.)
norska 1930
31 sønn av Melea, sønn av Mana, sønn av Mattata, sønn av Natan, sønn av David,
Bibelen Guds Ord
sønn av Melea, sønn av Manna, sønn av Mattata, sønn av Natan, sønn av David,
King James version
Which was the son of Melea, which was the son of Menan, which was the son of Mattatha, which was the son of Nathan, which was the son of David,

danska vers