Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 3: 30


2000
son till Symeon, son till Juda, son till Josef, son till Jonam, son till Eljakim,
reformationsbibeln
som var son till Simeon, som var son till Juda, som var son till Josef, som var son till Jana, som var son till Eljakim,
folkbibeln
son till Simeon, son till Juda, son till Josef, son till Jonam, son till Eljakim,
1917
som var son av Simeon, som var son av Judas, som var son av Josef, som var son av Jonam, som var son av Eljakim,
1873
Hvilken var Simeons son; hvilken var Juda son; hvilken var Josephs son; hvilken var Jonans son; hvilken var Eliakims son;
1647 Chr 4
Som var Jose (Søn/) som var Eliezers (Søn/) som var Jorims (Søn/) som var Matthats (Søn/) som var Levi (Søn/) som var Simeons (Søn/) som var Juda (Søn/) som var Joephs (Søn/) som var Jonans (Søn/) som var Eliakims (Søn.)
norska 1930
30 sønn av Simeon, sønn av Juda, sønn av Josef, sønn av Jonam, sønn av Eljakim,
Bibelen Guds Ord
sønn av Simeon, sønn av Juda, sønn av Josef, sønn av Jonam, sønn av Eljakim,
King James version
Which was the son of Simeon, which was the son of Juda, which was the son of Joseph, which was the son of Jonan, which was the son of Eliakim,

danska vers