Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 3: 24


2000
son till Mattat, son till Levi, son till Melki, son till Jannaj, son till Josef,
reformationsbibeln
som var son till Mattat, som var son till Levi, som var son till Melki, som var son till Janna, som var son till Josef,
folkbibeln
son till Mattat, son till Levi, son till Melki, son till Jannai, son till Josef,
1917
som var son av Mattat, som var son av Levi, som var son av Melki, som var son av Jannai, som var son av Josef,
1873
Hvilken var Matthats son; hvilken var Levi son; hvilken var Melchi son; hvilken var Janna son; hvilken var Josephs son;
1647 Chr 4
Oc JEsus begynte sit tredivte Aar / som var (som hand meentis) Josephs Søn / som var Eli (Søn.)
norska 1930
24 sønn av Mattat, sønn av Levi, sønn av Melki, sønn av Jannai, sønn av Josef,
Bibelen Guds Ord
sønn av Mattat, sønn av Levi, sønn av Melki, sønn av Jannai, sønn av Josef,
King James version
Which was the son of Matthat, which was the son of Levi, which was the son of Melchi, which was the son of Janna, which was the son of Joseph,

danska vers