Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 3: 16


2000
Men han svarade dem alla: ”Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er med helig ande och eld.
reformationsbibeln
Johannes svarade och sa till dem alla: Jag döper er visserligen i vatten, men det kommer en som är starkare än jag, vilkens sandalremmar jag inte är värdig att knyta upp. Han ska döpa er med den Helige Ande och eld.
folkbibeln
Johannes svarade dem allesammans: "Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.
1917
Men Johannes tog till orda och sade: till dem alla: ”Jag döper eder med vatten, men den som kommer, som är starkare än jag, den vilkens skorem jag icke är värdig att upplösa; han skall döpa eder i helig ande och eld.
1873
Då svarade Johannes, och sade till alla: Jag döper eder i vatten; men en varder kommandes, som starkare är än jag, hvilkens skoremmar jag icke värd är att upplösa; han skall döpa eder med den Helga Anda, och med eld;
1647 Chr 4
Men som Folcket formoded eder / oc tænckte alle i deres Hierter om Johanne / Om hand / maa skee / skulde være den Christus.
norska 1930
16 da svarte Johannes og sa til alle: Jeg døper eder med vann; men den kommer som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å løse; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild;
Bibelen Guds Ord
svarte Johannes og sa til alle: "Jeg døper dere med vann. Men Han som er sterkere enn meg, skal komme. Jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen Hans. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild.
King James version
John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water; but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose: he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire:

danska vers      


3:1 - 18 DA 103-8, 132-3; EW 154; GW 54-7; 2SM 147-52
3:15 - 18 5BC 1119
3:16 TDG 196.3
3:16, 17 DA 172, 179; GW 143   info