Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 3: 11


2000
Han svarade: ”Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd skall göra på samma sätt.”
reformationsbibeln
Han svarade och sa till dem: Den som har två livklädnader, han ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat, han ska göra på samma sätt.
folkbibeln
Han svarade dem: "Den som har två livklädnader* skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat skall göra på samma sätt.”
1917
Han svarade och sade till dem: ”Den som har två livklädnader, han dele med sig åt den som icke har någon; och en som har matförråd, han göre sammalunda.”
1873
Svarade han, och sade till dem: Den der två kjortlar hafver, han gifve den som ingen hafver; och den der mat hafver, göre sammalunda.
1647 Chr 4
Oc Folcket spurde hannem / ad oc sagde / Hvad skulle vi da giøre?
norska 1930
11 Han svarte dem: Den som har to kjortler, skal dele med den som ingen har, og den som har mat, skal gjøre likeså!
Bibelen Guds Ord
Han svarte og sa til dem: "Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen. Og den som har mat, skal gjøre på samme måte."
King James version
He answereth and saith unto them, He that hath two coats, let him impart to him that hath none; and he that hath meat, let him do likewise.

danska vers      


3:1 - 18 DA 103-8, 132-3; EW 154; GW 54-7; 2SM 147-52
3:3 - 14 AG 249.2
3:10 - 15 SW 20.1   info