Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 3: 7


2000
När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sade han till dem: ”Huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden?
reformationsbibeln
När folk kom ut i stora skaror för att låta döpa sig av honom sa han till dem: Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att ni ska slippa undan den kommande vreden?
folkbibeln
Han sade nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: "Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen?
1917
Han sade nu till folket som kom ut för att låta döpa sig av honom: ”I huggormars avföda, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen?
1873
Så sade han då till folket, som utgick till att döpas af honom: I huggormars afföda, ho hafver eder föregifvit, att I undkomma skolen den tillkommande vrede?
1647 Chr 4
Derfor sagde hand til Folcket / som gick ud / ad døbis af hannem / I Øgle-Unger / Hvo vjste eder / ad fly fra den tilkommende Vrede?
norska 1930
7 Han sa da til folket som drog ut for å døpes av ham: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede?
Bibelen Guds Ord
Deretter sa han til folkemengden som kom ut for å bli døpt av ham: "Giftslangers avkom! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?
King James version
Then said he to the multitude that came forth to be baptized of him, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?

danska vers      


3:1 - 18 DA 103-8, 132-3; EW 154; GW 54-7; 2SM 147-52
3:3 - 14 AG 249.2
3:7 PM 312.3; TDG 84.4
3:7, 8 TDG 183.3
3:7 - 9 PK 140; 5BC 1077   info