Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 3: 6


2000
Och alla människor skall se Guds frälsning.
reformationsbibeln
och alla människor* ska se Guds frälsning.
folkbibeln
Och alla människor skall se Guds frälsning."
1917
och allt kött skall se Guds frälsning.’”
1873
Och allt kött skall se Guds salighet.
1647 Chr 4
Oc alt Kiød skal see Guds Frelsning.
norska 1930
6 og alt kjød skal se Guds frelse.
Bibelen Guds Ord
Og alt kjød skal se Guds frelse."
King James version
And all flesh shall see the salvation of God.

danska vers      


3:1 - 18 DA 103-8, 132-3; EW 154; GW 54-7; 2SM 147-52
3:3 - 14 AG 249.2
3:6 AG 249.2; MM 201; OHC 318.4; 1SM 152; 3SM 270.1; 7T 28; TSB 198.4   info