Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Samuelsboken 1: 25


2000
Se, dina hjältar har fallit i striden! Jonatan ligger slagen på höjderna.
folkbibeln
Hur har inte hjältarna fallit mitt i striden! Jonatan ligger slagen på dina höjder.
1917
Huru hava icke hjältarna fallit i striden! Jonatan ligger slagen på dina höjder.
1873
Huru äro de hjeltar så fallne i stridene; Jonathan är slagen på dina högar.
1647 Chr 4
Hvorlunde ere de Stercke faldne midt i Strjden? Jonathan er slagen paa dine Høye.
norska 1930
25 O, at heltene skulde falle i striden! Jonatan ligger ihjelslått på dine hauger!
Bibelen Guds Ord
Se hvordan krigerne har falt midt i striden! Jonatan ble drept på dine høyder.
King James version
How are the mighty fallen in the midst of the battle! O Jonathan, thou wast slain in thine high places.

danska vers