Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Samuelsboken 1: 20


2000
Förkunna det inte i Gat, låt det inte bli känt på Ashkelons gator - filisteernas döttrar skulle jubla, de oomskurnas kvinnor dansa av fröjd.
folkbibeln
Förkunna det inte i Gat, ropa ej ut det på Askelons gator, för att filisteernas döttrar ej må glädja sig, de oomskurnas döttrar ej fröjda sig.
1917
Förkunnen det icke i Gat, bebåden det ej på Askelons gator, för att filistéernas döttrar icke må glädja sig, de oomskurnas döttrar ej fröjda sig.
1873
Bebåder det icke i Gath, förkunner det icke på gatomen i Askelon; på det att de Philisteers döttrar sig icke fröjda skola, att de oomskornas döttrar icke glädjas skola.
1647 Chr 4
Gifver det icke tilkiende i Gath / Forkynder det icke paa Gaderne i Aften / ad Philisternes Døttre skulle icke / maa skee / glæde sig / ad deres Døttre som hafver Forhuud / skulle icke / maa skee / fryde sig.
norska 1930
20 Forkynn det ikke i Gat, meld det ikke på gatene i Askalon, at ikke filistrenes døtre skal glede sig, de uomskårnes døtre juble!
Bibelen Guds Ord
Fortell det ikke i Gat, forkynn det ikke på gatene i Asjkalon, så ikke filisternes døtre kan glede seg, så ikke de uomskårnes døtre skal juble.
King James version
Tell it not in Gath, publish it not in the streets of Askelon; lest the daughters of the Philistines rejoice, lest the daughters of the uncircumcised triumph.

danska vers