Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Samuelsboken 1: 19


2000
Din stolthet, Israel, ligger slagen på höjderna. Se, dina hjältar har fallit!
folkbibeln
"Din prydnad, Israel, ligger slagen på dina höjder. Hur har inte hjältarna fallit!
1917
”Din härlighet, Israel, ligger slagen på dina höjder. Huru hava icke hjältarna fallit!
1873
De ädlaste i Israel äro slagne på din berg; huru äro de hjeltar fallne!
1647 Chr 4
Oc Jsraels Feyer / hvorledis ere Kæmpernes faldne?
norska 1930
19 Din pryd, Israel, ligger ihjelslått på dine hauger; o, at heltene skulde falle!
Bibelen Guds Ord
Israels skjønnhet ligger drept på dine høyder! Se hvordan krigerne har falt!
King James version
The beauty of Israel is slain upon thy high places: how are the mighty fallen!

danska vers