Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Samuelsboken 1: 18


2000
och föreskrev att Judas folk skulle lära sig den. Den är nedtecknad i Den redliges bok:
folkbibeln
och han bestämde att man skulle lära Juda barn "Bågsången", som är upptecknad i "Den redliges bok":
1917
och han befallde att man skulle lära Juda barn ”Bågsången”; den är upptecknad i ”Den redliges bok”:
1873
Och befallde, att man skulle lära Juda barn bågan: Si, det är skrifvet uti den redeligas bok:
1647 Chr 4
Oc befalede / ad mand skulde lære Juda Børn Buen / see / det e skrefvet i den Rætskafnes Bog.
norska 1930
18 og han bød at Judas barn skulde lære den; "buen" heter den, og den er opskrevet i Den rettskafnes bok:
Bibelen Guds Ord
og han befalte å lære Judas barn sangen om "Buen". Og se, den står skrevet i Jasers bok:
King James version
(Also he bade them teach the children of Judah the use of the bow: behold, it is written in the book of Jasher. )

danska vers