Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Samuelsboken 1: 14


2000
”Hur vågade du lyfta din hand och förgöra Herrens smorde?” frågade David.
folkbibeln
David sade till honom: "Kände du ingen fruktan för att räcka ut din hand och förgöra HERRENS smorde?”
1917
David sade till honom: ”Kände du då ingen fruktan för att uträcka din hand till att förgöra HERRENS smorde?”
1873
David sade till honom: Hvi hafver du icke fruktat dig komma dina hand vid HERRANS smorda, till att dräpa honom?
1647 Chr 4
Oc David raabte til een af sin unge Mænd oc sagde : Hjd fræm / falt paa hannem: Oc hand sloo hannem / oc hand døde.
norska 1930
14 Da sa David til ham: Hvorledes kunde du driste dig til å utrekke din hånd og ta livet av Herrens salvede?
Bibelen Guds Ord
Da sa David til ham: "Hvorfor fryktet du ikke for å rekke ut hånden for å ødelegge Herrens salvede?"
King James version
And David said unto him, How wast thou not afraid to stretch forth thine hand to destroy the LORD'S anointed?

danska vers