Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Samuelsboken 1: 13


2000
”Varifrån är du?” frågade David mannen som hade berättat. Han svarade att han var son till en amalekitisk invandrare.
folkbibeln
David frågade den unge mannen som hade berättat honom detta: "Varifrån är du?" Han svarade: "Jag är son till en amalekit som lever här som främling.”
1917
Och David frågade den unge mannen som hade framfört underrättelsen till honom: ”Varifrån är du?” Han svarade: ”Jag är son till en amalekit som lever här såsom främling.”
1873
Och David sade till ynglingen, som honom det bådat hade: Hvadan äst du? Han sade: Jag är en främling, en Amalekits son.
1647 Chr 4
Oc David sagde til hannem: Hvi fryctede du icke / ad udræcke din Haand / ad fordærfve HErrenss Salvede?
norska 1930
13 Så spurte David gutten som var kommet med tidenden til ham: Hvor er du fra? Han svarte: Jeg er sønn av en amalekitt som er flyttet inn her.
Bibelen Guds Ord
Så sa David til den unge mannen som hadde fortalt ham dette: "Hvor kommer du fra?" Han svarte: "Jeg er sønn av en utlending, en amalekitt."
King James version
And David said unto the young man that told him, Whence art thou? And he answered, I am the son of a stranger, an Amalekite.

danska vers