Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Samuelsboken 1: 5


2000
”Hur vet du att Saul och Jonatan är döda?” frågade David den unge mannen.
folkbibeln
David frågade den unge mannen som hade berättat detta för honom: "Hur vet du att Saul och hans son Jonatan är döda?”
1917
David frågade den unge mannen som berättade detta för honom: ”Huru vet du att Saul och hans son Jonatan äro döda?”
1873
David sade till den ynglingen, som detta bådade: Hvaraf vetst du, att Saul och hans son Jonathan äro döde?
1647 Chr 4
Oc David sagde til den unge Karl som forkyndede hannem dette / Hvorledis veedst du det / ad Saul er død / oc Jonathan hans Søn?
norska 1930
5 Da sa David til den gutt som kom med denne tidende til ham: Hvorledes vet du at Saul og hans sønn Jonatan er død?
Bibelen Guds Ord
Da sa David til den unge mannen som hadde fortalt ham dette: "Hvordan vet du at Saul og hans sønn Jonatan er døde?"
King James version
And David said unto the young man that told him, How knowest thou that Saul and Jonathan his son be dead?

danska vers