Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Samuelsboken 1: 4


2000
”Vad har hänt?” frågade David. ”Berätta!” – ”Soldaterna har tagit till flykten”, sade han, ”och många har stupat. Saul och hans son Jonatan är också döda.” –
folkbibeln
David sade till honom: "Hur har det gått? Berätta för mig." Han sade: "Folket har flytt ur striden och många har fallit och dött. Saul och hans son Jonatan är också döda.”
1917
Då sade David till honom: ”Huru har det gått? Säg mig det.” Han svarade: ”Folket har flytt ur striden, många av folket hava också fallit och dött; Saul och hans son Jonatan äro ock döda.”
1873
David sade till honom: Säg mig, huru tillgånget är. Han sade: Folket är flydt af stridene, och mycket folk är fallet; dertill är ock Saul död, och hans son Jonathan.
1647 Chr 4
Oc David sagde til hannem : Hvor gaar det til? Kiere sjg mig det. Oc hand sagde : Folcket flyde af Strjden / oc der falt ocsaa meget af Folcket / oc blefve døde / ja end oc Saul / o Jonathan hans søn / ere døde.
norska 1930
4 Da sa David til ham: Hvorledes er det gått? Fortell mig det! Han svarte: Folket flyktet fra striden; mange av folket falt og døde, og Saul og hans sønn Jonatan er også død.
Bibelen Guds Ord
Så sa David til ham: "Hvordan er stillingen? Fortell meg det!" Han svarte: "Folket har flyktet fra striden, mange av folket har falt og er døde, og Saul og hans sønn Jonatan er også døde."
King James version
And David said unto him, How went the matter? I pray thee, tell me. And he answered, That the people are fled from the battle, and many of the people also are fallen and dead; and Saul and Jonathan his son are dead also.

danska vers