Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Samuelsboken 31: 10


2000
Hans vapen lade de i astartetemplet, men kroppen hängde de upp på stadsmuren i Bet-Shean.
folkbibeln
De lade hans vapen i Astartetemplet, men hans kropp hängde de upp på Bet-Shans mur.
1917
Och de lade hans vapen i Astartetemplet, men hans kropp hängde de upp på Bet-Sans mur.
1873
Och lade hans harnesk i Astaroths hus; men hans kropp hängde de upp på muren i Bethsan.
1647 Chr 4
Oc de lagde hans Vaaben i Astaroths huus / oc hngde hans Legome ud paa Muuren i Bethsan.
norska 1930
10 Og hans våben la de i Astartetemplet, og hans kropp hengte de op på muren i Betsan.
Bibelen Guds Ord
Så hengte de rustningen hans i Astarte-templet, og de hengte opp liket av ham på muren i Bet-Sjean.
King James version
And they put his armour in the house of Ashtaroth: and they fastened his body to the wall of Bethshan.

danska vers