Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Samuelsboken 31: 5


2000
och när väpnaren såg att han var död kastade sig också han på sitt svärd och dog med honom.
folkbibeln
När vapenbäraren såg att Saul var död, störtade också han sig på sitt svärd och följde honom i döden.
1917
Men när vapendragaren såg att Saul var död, störtade han sig ock på sitt svärd och följde honom i döden.
1873
Då nu hans vapnedragare såg, att Saul var död, föll han ock på sitt svärd, och blef död med honom.
1647 Chr 4
Der nu hans Vaabendrager saa / ad Saul var død / da falt hand end ocsaa paa sit Sverd /o døde med hannem.
norska 1930
5 Og da våbensvennen så at Saul var død, styrtet også han sig i sitt sverd og døde med ham.
Bibelen Guds Ord
Da våpensveinen hans så at Saul var død, styrtet også han seg over sverdet sitt, og han døde sammen med ham.
King James version
And when his armourbearer saw that Saul was dead, he fell likewise upon his sword, and died with him.

danska vers