Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Samuelsboken 31: 3


2000
Striden blev hård kring Saul, bågskyttarna upptäckte honom, och han sårades i veka livet.
folkbibeln
När striden hårdnade omkring Saul och bågskyttarna fann honom, blev han svårt sårad av skyttarna.
1917
När då Saul själv blev häftigt anfallen och bågskyttarna kommo över honom, greps han av stor förskräckelse för skyttarna.
1873
Och striden vardt hård emot Saul, och skyttorna drabbade på honom med bågarna; och han vardt illa sår af skyttorna.
1647 Chr 4
Oc Strjden blef svar imod Saul / oc Bueskytterne ramte hannem / ad hand bef meget saar af Skytterne.
norska 1930
3 Og striden blev hård der hvor Saul stod; bueskytterne kom over ham, og han blev grepet av redsel for skytterne.
Bibelen Guds Ord
Striden raste voldsomt mot Saul. Bueskytterne traff ham, og han ble alvorlig såret av dem.
King James version
And the battle went sore against Saul, and the archers hit him; and he was sore wounded of the archers.

danska vers