Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Samuelsboken 13: 23


2000
Filisteerna hade skickat fram en förpost till passet i Mikmas,
folkbibeln
Men filisteerna lät en förpost rycka fram till passet vid Mikmash.
1917
Men filistéerna läto en utpost rycka fram till passet vid Mikmas. Jonatans tappra bedrift. Filistéernas nederlag. Sauls obetänksamma förbud. Hans strider med grannfolken. Hans släktförhållanden.
1873
Och de Philisteers lägre drog fram vid Michmas.
1647 Chr 4
Oc Philisternes Hær drog ud / fræm for Michmas.
norska 1930
23 Filistrenes forpost rykket frem til Mikmas-skaret.
Bibelen Guds Ord
Filisternes hær drog ut til passet ved Mikmas.
King James version
And the garrison of the Philistines went out to the passage of Michmash.

danska vers