Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Samuelsboken 13: 18


2000
ett mot Bet-Horon och ett mot trakten ovanför Sevoimdalen, åt öknen till.
folkbibeln
en tog vägen mot Bet-Horon, och en grupp tog vägen till det område som vette mot Seboimdalen, åt öknen till.
1917
en hop tog vägen till Bet-Horon, och en hop tog vägen till det område som vetter åt Seboimsdalen, åt öknen till.
1873
Den andre vände sig inpå den vägen till BethHoron; den tredje vände sig på den vägen, som drager åt den dalen Zeboim vid öknena.
1647 Chr 4
Oc een hoobvende sig paa den Vey BethHoron : Oc een hoob vende sig paa den Skælvey som løber til Zeboims dal til Ørcken.
norska 1930
18 og den annen hop tok veien til Bet-Horon, og den tredje hop tok veien til den bygd som rager op over Sebo'im-dalen bortimot ørkenen.
Bibelen Guds Ord
En annen flokk drog bort på veien til Bet-Horon, og en annen flokk drog bort på veien til grensen med utsyn til Hyenedalen mot ødemarken.
King James version
And another company turned the way to Bethhoron: and another company turned to the way of the border that looketh to the valley of Zeboim toward the wilderness.

danska vers