Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Samuelsboken 13: 14


2000
men nu kommer det att gå förlorat. Herren har sökt sig en man efter sitt sinne och utsett honom till furste över sitt folk, eftersom du inte har hållit vad Herren befallt dig.”
folkbibeln
Men nu skall ditt kungadöme inte bestå. HERREN har sökt sig en man efter sitt hjärta, och honom har han utsett till furste över sitt folk. Men du har inte hållit vad HERREN befallt dig."
1917
Men nu skall ditt konungadöme icke bliva beståndande. HERREN har sökt sig en man efter sitt hjärta, och honom har HERREN förordnat till furste över sitt folk, eftersom du icke har hållit vad HERREN bjöd dig.”
1873
Men nu skall ditt rike icke blifva ståndandes. HERREN hafver sökt sig en man efter sitt hjerta, honom hafver HERREN budit att vara en Förste öfver hans folk; ty du hafver icke hållit HERRANS bud.
1647 Chr 4
. Men nu skal icke dit Rige blifve bestandigt: HErren hafver opsøgt sig en Mand efter sit Hierte / den hafver HErren budit ad være en Fyrste ofver hans Folck / fordi du hafver icke holdit det som HErren hafver befalit dig.
norska 1930
14 Men nu skal ditt kongedømme ikke stå ved makt; Herren har søkt sig ut en mann efter sitt hjerte, og ham har Herren utsett til fyrste over sitt folk; for du har ikke holdt hvad Herren bød dig.
Bibelen Guds Ord
Men nå skal ikke ditt kongedømme bli stående. Herren har utsett Seg en mann etter Sitt hjerte, og Herren har befalt ham å være fyrste over Sitt folk. For du har ikke holdt det Herren har befalt deg."
King James version
But now thy kingdom shall not continue: the LORD hath sought him a man after his own heart, and the LORD hath commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the LORD commanded thee.

danska vers