Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Samuelsboken 13: 12


2000
då tänkte jag: Nu kommer filisteerna ner mot mig i Gilgal, och jag har ännu inte hunnit beveka Herren. Då tog jag mod till mig och bar fram brännoffret.”
folkbibeln
tänkte jag: Nu kommer filisteerna ner hit mot mig i Gilgal, och jag har ännu inte bett om HERRENS hjälp. Då tog jag mod till mig och offrade brännoffret.”
1917
då tänkte jag: Nu komma filistéerna hitned mot mig i Gilgal, och jag har ännu icke bönfallit inför HERREN. Då tog jag mod till mig och offrade brännoffret.”
1873
Då sade jag: Nu komma de Philisteer hitneder till mig i Gilgal, och jag hafver icke bedit HERRANS ansigte; då vågade jag det, och offrade bränneoffer.
1647 Chr 4
Da sagde jeg: Nu komme Philisterne hjd ned til mig i Gilgal / oc jeg hafver icke tilbedit HErrens Anict : da dristede jeg mig til / oc ofrede Brændoffer.
norska 1930
12 så tenkte jeg: Nu drar filistrene ned mot mig til Gilgal, og jeg har ennu ikke bønnfalt Herren, og jeg tok mot til mig og ofret brennofferet.
Bibelen Guds Ord
Da sa jeg: Nå vil filisterne komme ned mot meg i Gilgal, og jeg har ennå ikke bedt om nåde for Herrens åsyn. Derfor så jeg meg tvunget til å ofre et brennoffer."
King James version
Therefore said I, The Philistines will come down now upon me to Gilgal, and I have not made supplication unto the LORD: I forced myself therefore, and offered a burnt offering.

danska vers