Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Samuelsboken 13: 11


2000
”Vad har du tagit dig till!” ropade Samuel. Saul svarade: ”När jag såg att hären lämnade mig och skingrades och du inte kom på utsatt tid, och när jag hörde att filisteerna hade dragit ihop sitt folk vid Mikmas,
folkbibeln
Men Samuel frågade: "Vad har du gjort?" Saul svarade: "När jag såg att folket skingrades och gick ifrån mig och du inte kom inom den bestämda tiden, medan filisteerna samlades vid Mikmash,
1917
Men Samuel sade: ”Vad har du gjort!” Saul svarade: ”När jag såg att folket skingrade sig och gick ifrån mig, under det att du icke kom inom den bestämda tiden, fastän filistéerna voro församlade vid Mikmas,
1873
Men Samuel sade: Hvad hafver du gjort? Saul svarade: Jag såg att folket förskingrade sig ifrå mig, och du kom icke i rättom tid, och de Philisteer voro församlade i Michmas.
1647 Chr 4
Da sagde Samuel : Hvad hafver du giort? Oc Saul sagde : Jeg så /ad Folcket bortspriddis fra mig / oc du komst icke til den bestemte tjd / oc Philisterne var forfsamlede uti Michmas.
norska 1930
11 Da sa Samuel: Hvad har du gjort? Saul svarte: Da jeg så at folket spredte sig og forlot mig, og du ikke kom til den fastsatte tid, og filistrene samlet sig ved Mikmas.
Bibelen Guds Ord
Samuel sa: "Hva har du gjort?" Saul sa: "Jeg så at folket ble spredt bort fra meg, og at du ikke var kommet innen de dagene som var fastsatt. Dessuten samlet filisterne seg i Mikmas.
King James version
And Samuel said, What hast thou done? And Saul said, Because I saw that the people were scattered from me, and that thou camest not within the days appointed, and that the Philistines gathered themselves together at Michmash;

danska vers