Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Samuelsboken 13: 6


2000
När israeliterna märkte att de var illa ute gömde de sig i grottor och hålor, i klippskrevor, källare och cisterner
folkbibeln
När israeliterna såg att de var i nöd, därför att folket ansattes så svårt, gömde de sig i grottor, i skogssnår och bland klippor, i fasta valv och i gropar.
1917
Då nu israeliterna sågo sig vara i nöd, i det att folket svårt ansattes, gömde sig folket i grottor, i skogssnår och bland klippor, i fasta valv och i gropar.
1873
Då de män af Israel sågo, att de i nöd voro, ty folket var förskräckt, krupo de uti kulor, och klyfter, och klippor, och i hål, och i gropar.
1647 Chr 4
Der Jsraels mænd saae ad de vare i Nød (Thi Folcket var bange) skiulte Folcket sig i Hulerne oc i Tornbuskene / oc i Klipperne / oc i Taarnene oc i Brøndene.
norska 1930
6 Da nu Israels menn så hvilken fare de var i fordi folket blev hårdt angrepet, da skjulte folket sig i huler og tornebusker og fjellkløfter og tårner og brønner.
Bibelen Guds Ord
Da mennene i Israel så at de var i fare - for hæren ble kraftig angrepet -, gjemte hæren seg i huler, i tykke kratt, i klipper, i hull og i sjakter.
King James version
When the men of Israel saw that they were in a strait, (for the people were distressed,) then the people did hide themselves in caves, and in thickets, and in rocks, and in high places, and in pits.

danska vers