Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Samuelsboken 13: 3


2000
Jonatan dödade den filisteiske fogden i Geva, och det fick filisteerna veta. Saul lät stöta i horn över hela landet för att sprida budskapet till hebreerna.
folkbibeln
Jonatan angrep filisteernas utpost i Geba, och filisteerna fick höra det. Men Saul lät blåsa i horn över hela landet och säga: "Detta skall hebreerna höra.”
1917
Och Jonatan dräpte filistéernas fogde i Geba; och filistéerna fingo höra det. Men Saul lät stöta i basun över hela landet och säga: ”Detta må hebréerna höra.”
1873
Och Jonathan slog de Philisteer i deras lägre, som i Gibea var; det kom för de Philisteer. Och Saul lät blåsa i basunen öfver hela landet, och säga: I Ebreer, hörer till.
1647 Chr 4
Oc Johathan slog Philisternes Befæstning / som var i Gibea / oc Philisterne hørde det : Derfor lod Saul blæse i Basune i alt Landt / oc sige: Lad Ebræerne høre det.
norska 1930
3 Og Jonatan slo det krigsmannskap som filistrene hadde i Geba; det fikk filistrene høre; men Saul lot basunen lyde rundt omkring i hele landet og sa: Hebreerne skal høre det.
Bibelen Guds Ord
Jonatan gikk til angrep på filisternes hæravdeling i Gibea, og filisterne fikk høre om det. Da lot Saul basunen lyde over hele landet og sa: "La hebreerne høre!"
King James version
And Jonathan smote the garrison of the Philistines that was in Geba, and the Philistines heard of it. And Saul blew the trumpet throughout all the land, saying, Let the Hebrews hear.

danska vers