Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Josua 20: 5


2000
Om blodshämnaren förföljer dråparen skall de inte utlämna honom, ty han har dödat en annan utan avsikt och utan att förut ha hyst agg mot honom.
reformationsbibeln
Och om blodshämnaren förföljer honom, ska de inte överlämna dråparen i hans hand, eftersom han utan avsikt har dödat sin nästa och utan att förut ha burit hat till honom.
folkbibeln
Om blodshämnaren förföljer honom, skall de inte överlämna dråparen i hans hand, eftersom han utan avsikt har dödat sin nästa och utan att förut ha burit hat till honom.
1917
Och om blodshämnaren förföljer honom, skola de icke överlämna dråparen i hans hand, eftersom han utan vett och vilja har dödat sin nästa, och utan att förut hava burit hat till honom.
1873
Och om blodhämnaren kommer efter honom, skola de icke öfverantvarda dråparen i hans händer, efter han oförvarandes slog sin nästa, och var icke tillförene hans ovän.
1647 Chr 4
Oc naar Bloodhæfneren forfølger hannem / da skulle de icke antvorde samme Manddrabere i hans Haand / efterdi hand sloo sinNæste ihiel uvidendis / oc var icke hans Fiende tilforn.
norska 1930
5 Og når blodhevneren forfølger ham, da skal de ikke overgi manndraperen i hans hånd, fordi han slo sin næste ihjel av vanvare og uten før å ha båret hat til ham.
Bibelen Guds Ord
Hvis så blodhevneren forfølger ham, skal de ikke overgi drapsmannen i hans hånd, siden det var uforvarende han drepte sin neste; han hatet ham ikke på forhånd.
King James version
And if the avenger of blood pursue after him, then they shall not deliver the slayer up into his hand; because he smote his neighbour unwittingly, and hated him not beforetime.

danska vers