Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Josua 20: 3


2000
städerna dit en dråpare skall kunna fly om han har dödat en människa utan uppsåt eller avsikt. De skall tjäna som tillflyktsorter undan blodshämnaren.
reformationsbibeln
dit en dråpare ska kunna fly som utan uppsåt eller avsikt har dödat en människa. De ska vara en tillflykt för er undan blodshämnaren.
folkbibeln
de städer som en dråpare skall kunna fly till, när han av misstag och utan avsikt har dödat någon. Ni skall ha dem som tillflyktsorter undan blodshämnaren.
1917
de städer till vilka en dråpare som ouppsåtligen, utan vett och vilja, har dödat någon må kunna fly; och I skolen hava dem såsom tillflyktsorter undan blodshämnaren.
1873
Att dit må fly en mandråpare, som slår en själ oförvarandes och ovetandes; att de må ibland eder fri vara för blodhämnaren.
1647 Chr 4
Ad en Manddraber kand fly djd / som slaar nogen ihiel uforvarendis / uvidendis / ad de kunde være eder til Frjhed for Bloodhæfneren:
norska 1930
3 så en manndraper som av vanvare, uten å ville det, slår nogen ihjel, kan fly dit; I skal ha dem til tilfluktsstæder for manndraperen, når han flyr for blodhevneren.
Bibelen Guds Ord
så en drapsmann som farer vill og uforvarende dreper noen, kan flykte dit. De skal være en tilflukt for dere fra blodhevneren.
King James version
That the slayer that killeth any person unawares and unwittingly may flee thither: and they shall be your refuge from the avenger of blood.

danska vers