Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Femte Moseboken 6: 24


2000
Och Herren befallde oss att lyda alla dessa stadgar och att frukta Herren, vår Gud, till gagn för oss själva i all vår tid, så att han låter oss leva, som han har låtit oss göra intill denna dag.
reformationsbibeln
Och Herren befallde oss att lyda alla dessa stadgar och att frukta Herren, vår Gud, för att det alltid skulle gå oss väl och för att bevara oss vid liv, så som det har skett intill denna dag.
folkbibeln
HERREN befallde oss att följa alla dessa stadgar och att frukta HERREN, vår Gud, för att det alltid skulle gå oss väl och för att bevara oss vid liv, så som han gjort till denna dag.
1917
Och HERREN bjöd oss att göra efter alla dessa stadgar och att frukta HERREN, vår Gud, för att det alltid skulle gå oss väl, i det att han behölle oss vid liv, såsom ock hittills har skett.
1873
Och böd HERREN oss att göra efter alla dessa rätter, att vi skole frukta HERRAN vår Gud, att oss väl går i alla våra lifsdagar, såsom det tillgår i denna dag.
1647 Chr 4
Oc HErren hafver budit os ad giøre efter alle disse Skicke / ad vi skulle frycte HErren vor Gud / ad det maa gaae os vel alle Dage / ad holde os ved Ljfvet / som paa denne Dag.
norska 1930
24 Og Herren bød oss å holde alle disse lover, å frykte Herren vår Gud, forat det skulde gå oss vel alle dager, og han holde oss i live, som det er gått til denne dag.
Bibelen Guds Ord
Herren befalte oss å holde alle disse lovene, og å frykte Herren vår Gud, så det alltid skulle gå oss vel og Han kunne holde oss i live, som på denne dag.
King James version
And the LORD commanded us to do all these statutes, to fear the LORD our God, for our good always, that he might preserve us alive, as it is at this day.

danska vers