Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Femte Moseboken 6: 19


2000
Herren kommer att jaga bort alla dina fiender, så som han har sagt.
reformationsbibeln
genom att han driver bort alla dina fiender för dig, så som Herren har sagt.
folkbibeln
genom att han driver bort alla dina fiender för dig, så som HERREN har lovat.
1917
därigenom att han driver undan för dig all dina fiender, såsom HERREN har lovat.
1873
Att han skall fördrifva alla dina fiendar för dig, såsom HERREN sagt hafver.
1647 Chr 4
Ad hand skal fordrifve eder djne Fiender for dig / som HErren hafver sagt.
norska 1930
19 og han skal drive ut alle dine fiender for dig, således som Herren har sagt.
Bibelen Guds Ord
og Han skal drive alle fiendene dine bort fra ditt ansikt, slik Herren har sagt.
King James version
To cast out all thine enemies from before thee, as the LORD hath spoken.

danska vers