Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Femte Moseboken 6: 9


2000
Du skall skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar.
reformationsbibeln
Du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.
folkbibeln
Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.
1917
Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.
1873
Och skall skrifva dem på dins hus dörrträ, och uppå dörrena.
1647 Chr 4
Oc du skalt skrifve dem paa Dørtræene af dit Huus / oc paa djne Porte.
norska 1930
9 Og du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter.
Bibelen Guds Ord
Du skal skrive dem på dørstolpene til ditt hus og på dine porter.
King James version
And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates.

danska vers