Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Femte Moseboken 6: 5


2000
Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft.
reformationsbibeln
Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft.
folkbibeln
Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.
1917
Och du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft.
1873
Och du skall älska HERRAN din Gud af allo hjerta, af allo själ, af allo förmågo.
1647 Chr 4
Oc du skalt elske HErren djn Gud af dit gandske Hierte / oc af djn gandske Siel / oc af alldjn Formue.
norska 1930
5 Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.
Bibelen Guds Ord
Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt.
King James version
And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.

danska vers