Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Fjärde Moseboken 35: 27


2000
och blodshämnaren träffar på honom utanför asylstadens område, då kan blodshämnaren döda dråparen utan att dra blodskuld över sig.
reformationsbibeln
och blodshämnaren finner honom utanför gränserna till hans fristad och blodshämnaren dräper dråparen, då har han ingen blodsskuld.
folkbibeln
och blodshämnaren finner honom utanför det område som är hans fristad och dräper honom, då vilar ingen blodsskuld på blodshämnaren.
1917
och blodshämnaren då, när han träffar på honom utom hans fristads område, dräper dråparen, så vilar ingen blodskuld på honom.
1873
Och blodhämnaren finner honom utanför hans fristads råmärke, och slår honom ihjäl; han skall för det blod intet saker vara;
1647 Chr 4
Oc Blodhefneren finder hannem uden hand Tilflucts Stads Marckeskel / oc Blodhefvneren slaar Manddraderen ihiel / da skal hand icke være skyldig i hans blod.
norska 1930
27 og blodhevneren treffer ham utenfor hans tilfluktsstads enemerker og dreper manndraperen, så har han ingen blodskyld på sig.
Bibelen Guds Ord
og blodhevneren finner ham utenfor grensene til tilfluktsbyen, og blodhevneren dreper drapsmannen, da får han ikke blodskyld.
King James version
And the revenger of blood find him without the borders of the city of his refuge, and the revenger of blood kill the slayer; he shall not be guilty of blood:

danska vers