Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Fjärde Moseboken 35: 16


2000
Men om någon slår en annan med ett järnföremål, så att döden följer, då är han en mördare, och en mördare skall straffas med döden.
reformationsbibeln
Om någon slår en annan med ett föremål av järn så att han dör, är han en mördare. Mördaren ska döden dö*
folkbibeln
Men om någon slår en annan till döds med ett föremål av järn, då är han en mördare. En sådan skall straffas med döden.
1917
Men om någon slår en annan till döds med ett föremål av järn, så är han en sannskyldig dråpare; en sådan skall straffas med döden.
1873
Hvilken som slår en med något jern, så att han dör, han är en mandråpare; och skall döden dö.
1647 Chr 4
Oc om nogen slaar hannem med Jerntøy / oc hand døør / hand er en Manddrabere / den Manddrabere skal visseligen døø.
norska 1930
16 Den som slår nogen med et jernredskap så han dør, han er en manndraper, og manndraperen skal late livet.
Bibelen Guds Ord
Men hvis noen slår en annen med et redskap av jern, så han dør, er han en morder. Morderen skal sannelig dø.
King James version
And if he smite him with an instrument of iron, so that he die, he is a murderer: the murderer shall surely be put to death.

danska vers