Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Fjärde Moseboken 35: 15


2000
Både israeliterna och invandrare eller tillfälligt bosatta bland folket skall ha dessa sex städer till asylplatser. Dit skall var och en som har dödat en människa utan uppsåt kunna fly.
reformationsbibeln
Dessa sex städer ska vara en tillflyktsort, både för Israels barn, för främlingen* och för de tillfälligt bosatta bland dem, så att var och en som oavsiktligt har dödat någon ska kunna fly dit.
folkbibeln
Israels barn och främlingen och den inneboende bland dem skall ha dessa sex städer som tillflyktsorter, dit var och en som av misstag dödat någon skall kunna fly.
1917
dessa skola vara fristäder. Israels barn, såväl som främlingen och inhysesmannen som bor ibland dem skola hava dessa sex städer såsom tillflyktsorter, till vilka var och er som ouppsåtligen har dödat någon må kunna fly.
1873
Det äro de sex fristäder, både för Israels barn, och främlingom, och husmän ibland eder; att dit må fly ho som helst ena själ slår med våda.
1647 Chr 4
For Jsraels Børn oc den Fremmede oc for Jndbyggerne iblant dem / skulle disse sex Stæder være til Frj fluct: Ad hver den knde fly der hen / som staar nogen Persoon uforvarendis.
norska 1930
15 Både for Israels barn og for de fremmede og innflyttede som bor iblandt dem, skal disse seks byer være tilfluktsstæder, så hver den som av vanvare slår nogen ihjel, kan fly dit.
Bibelen Guds Ord
Disse seks byene skal være en tilflukt både for Israels barn, for den fremmede, og for den som bor som gjest blant dem, så den som farer vill og slår et menneske i hjel, kan flykte dit.
King James version
These six cities shall be a refuge, both for the children of Israel, and for the stranger, and for the sojourner among them: that every one that killeth any person unawares may flee thither.

danska vers