Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Fjärde Moseboken 35: 8


2000
När ni tar dessa städer från israeliternas egendom skall ni ta mycket från dem som har mycket och litet från dem som har litet. Varje stam skall ge av sina städer åt leviterna i förhållande till det område som stammen har fått som sin egendom.
reformationsbibeln
Av städerna som ni ska ge från Israels barns egendom, ska ni ta många från dem som har många, och få från dem som har få. Var och en ska ge av sina städer till leviterna i förhållande till sin arvedel, som han har ärvt.
folkbibeln
Av de städer som ni skall ge av Israels barns besittningar, skall ni ta flera från de större stammarna och färre från de mindre. Varje stam skall ge åt leviterna några av sina städer, motsvarande den arvedel den själv har fått."
1917
Och av dessa städer, som I skolen giva av Israels barns besittningsområde, skolen I taga flera ur den stam som är större, och färre ur den som är mindre. Var stam skall åt leviterna giva ett antal av sina städer, som svarar mot den arvedel han själv har fått.
1873
Och skolen gifva dem mer af dem som mycket äga ibland Israels barn, och mindre af dem som mindre äga; hvar och en, efter hans arfvedel, den honom tillskift varder, skall gifva Leviterna städer.
1647 Chr 4
Oc anlangendis de Stæder som j skulle gifve af Jsraels børns Eyedom / da skulle j tage meget fra den / som hafver meget / oc lidet fra den / som hafver lidet : Hver efter sin Arfvedeels leilighed / som de skulle arfve / skal gifve Leviternes af sine Stæder.
norska 1930
8 Og av de byer som I skal gi av Israels barns eiendom, skal I ta flere av de store stammer og færre av de mindre; enhver av dem skal gi levittene byer efter som de har fått land til.
Bibelen Guds Ord
Byene dere skal gi, skal være fra eiendommen til Israels barn. Fra en stor stamme skal dere gi mange, fra en mindre skal dere gi få. Hver av dem skal gi noen av byene sine til levittene ut fra hvor stor arv hver har fått."
King James version
And the cities which ye shall give shall be of the possession of the children of Israel: from them that have many ye shall give many; but from them that have few ye shall give few: every one shall give of his cities unto the Levites according to his inheritance which he inheriteth.

danska vers