Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Fjärde Moseboken 35: 6


2000
De städer som ni skall avskilja åt leviterna innefattar de sex asylstäderna, till vilka ni skall låta dråpare få ta sin tillflykt. Förutom dessa skall ni ge dem ytterligare städer.
reformationsbibeln
Av de städer, som ni ska ge åt leviterna, ska sex vara fristäder*, som ni ska ge dem, för att dråparen ska kunna fly dit, och förutom dessa ska ni ge dem fyrtiotvå städer,
folkbibeln
De städer som ni ger åt leviterna skall vara sex fristäder som en dråpare kan fly till. Utöver dessa skall ni ge dem fyrtiotvå andra städer.
1917
Och de städer som I given åt leviterna skola först och främst vara de sex fristäderna, vilka I skolen giva till det ändamålet att en dråpare må kunna fly till dem; vidare skolen I jämte dessa städer giva dem fyrtiotvå andra,
1873
Och ibland de städer, som I gifven Leviterna, skolen I gifva sex fristäder, att den som någon ihjälslår må fly derin; derutöfver skolen I ännu gifva dem två och fyratio städer;
1647 Chr 4
Oc (af) Stæderne som J skulle gifve Leviterne / (skulle være) sex Frj Stæder / som J skulle gifve to oc fyrretive Stæder:
norska 1930
6 De byer I skal gi levittene, skal være de seks tilfluktsstæder som I skal gi, forat manndrapere kan fly dit, og foruten dem skal I gi to og firti byer.
Bibelen Guds Ord
Blant de byene dere skal gi til levittene, skal du utpeke seks tilfluktsbyer, dit en drapsmann skal kunne flykte. I tillegg til disse skal dere gi førtito byer til.
King James version
And among the cities which ye shall give unto the Levites there shall be six cities for refuge, which ye shall appoint for the manslayer, that he may flee thither: and to them ye shall add forty and two cities.

danska vers