Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Fjärde Moseboken 35: 5


2000
Utanför staden skall ni mäta upp östsidan av betesmarken till 2000 alnar, sydsidan till , västsidan till 2000 och nordsidan till 2000, med staden i mitten. Detta är betesmarkerna som leviterna skall få kring sina städer.
reformationsbibeln
Och ni ska mäta utanför staden, på östra sidan 2 000 alnar lång, och på södra sidan 2 000 alnar lång, och på den västra sidan 2 000 alnar lång, och på den norra sidan 2 000 alnar lång, med staden i mitten. Den ska vara betesmark till deras städer.
folkbibeln
Och utanför staden skall ni mäta upp på östra sidan två tusen alnar, på södra sidan två tusen alnar, på västra sidan två tusen alnar och på norra sidan två tusen alnar, med staden i mitten. Detta skall de ha som utmarker till sina städer.
1917
Och utanför staden skolen I mäta upp på östra sidan två tusen alnar, på västra sidan två tusen alnar, på södra sidan två tusen alnar och på norra sidan två tusen alnar, med staden i mitten. Detta skola de få såsom utmarker till sina städer.
1873
Så skolen I då mäta utanför staden, på den sidone österut, tutusend alnar; och på den sidone söderut, tutusend alnar; och på den sidone vesterut, tutusend alnar; och på den sidone norrut, tutusend alnar; att staden skall vara midt uti. Det skall vara deras förstäder.
1647 Chr 4
Saa skulle J nu maale uden for Staden / for det Hiørne Øster ud / to tusinde Allne / oc fra det Hiørne Synder ud / to tusinde Alne / oc fra det Hiørne Vester ud / to tusinde Alne / oc fra det Hiørne Nør ud / to tusinde Alne / oc Staden skal være der midt udi : Det skal være dem Stædernes Forstæder.
norska 1930
5 Utenfor byen skal I måle to tusen alen på østsiden og to tusen alen på sydsiden og to tusen alen på vestsiden og to tusen alen på nordsiden, og byen skal være i midten; dette skal være jordene til deres byer.
Bibelen Guds Ord
Utenfor byen skal dere måle to tusen alen på østsiden, to tusen alen på sørsiden, to tusen alen på vestsiden og to tusen alen på nordsiden. Byen skal ligge i midten. Dette skal tilhøre dem som fellesareal for byene.
King James version
And ye shall measure from without the city on the east side two thousand cubits, and on the south side two thousand cubits, and on the west side two thousand cubits, and on the north side two thousand cubits; and the city shall be in the midst: this shall be to them the suburbs of the cities.

danska vers