Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Fjärde Moseboken 35: 2


2000
Befall israeliterna att av den egendom som de har tilldelats avskilja städer åt leviterna att bo i. Ni skall också ge leviterna betesmark kring städerna.
reformationsbibeln
Befall Israels barn, att av den egendom som de har fått som arv ska de ge städer åt leviterna att bo i. Ni ska också ge åt leviterna betesmarker runt omkring städerna.
folkbibeln
"Befall Israels barn att de av de arvslotter de får till besittning skall ge städer åt leviterna att bo i. Ni skall också ge utmarker åt dem omkring dessa städer.
1917
Bjud Israels barn att de av de arvslotter de få till besittning skola åt leviterna giva städer att bo i; utmarker runt omkring dessa städer skolen I ock giva åt leviterna.
1873
Bjud Israels barnom, att de gifva Leviterna städer utaf sitt arfvegods, der de måga uti bo; dertill förstäder omkring städerna skolen I ock gifva Leviterna;
1647 Chr 4
Biud Jsraels børn /ad de gifve Levitterne deres Arfvegods / Stæder ad boe udi. Der til skulle j oc gifve Levitter Forstæder til Stæder trint omkring dem:
norska 1930
2 Byd Israels barn at de skal gi levittene byer av sin arveeiendom til å bo i; dessuten skal I gi levittene jorder rundt omkring disse byer.
Bibelen Guds Ord
"Befal Israels barn at de skal gi levittene byer å bo i av den arven de har fått til eiendom. Dere skal også gi levittene fellesareal rundt byene.
King James version
Command the children of Israel, that they give unto the Levites of the inheritance of their possession cities to dwell in; and ye shall give also unto the Levites suburbs for the cities round about them.

danska vers