Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Fjärde Moseboken 22: 41


2000
Nästa morgon tog Balak med sig Bileam upp till Bamot Baal. Därifrån kunde han se en del av folket.
reformationsbibeln
Och det hände följande morgon att Balak tog med sig Bileam och förde upp honom på Bamot Baal. Därifrån kunde han se den längst ut belägna delen av folket.
folkbibeln
Balak tog följande morgon Bileam med sig och förde honom upp på Bamot-Baal. Från den platsen kunde han se en del av folket.
1917
Och följande morgon tog Balak Bileam med sig och förde honom upp på Bamot-Baal; och han kunde från denna plats se en del av folket. Bileam välsignar Israel.
1873
Om morgonen tog Balak Bileam, och hade honom upp på Baals höjder, att han dädan af måtte se intill ändan af folket.
1647 Chr 4
Oc det skeede om morgenen / da tog Balak Bileam / oc førde hannem op paa Baals Høye / ad hand saa der af / det yderste af Folcket.
norska 1930
41 Morgenen efter tok Balak Bileam med sig og førte ham op på Bamot Ba'al; derfra så han den ytterste del av folket.
Bibelen Guds Ord
Neste dag skjedde det at Balak tok med seg Bileam opp til Ba'als-haugene. Derfra kunne han se hvor vidt folket strakte seg.
King James version
And it came to pass on the morrow, that Balak took Balaam, and brought him up into the high places of Baal, that thence he might see the utmost part of the people.

danska vers