Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Fjärde Moseboken 22: 40


2000
Där slaktade Balak oxar och får och lät dela ut kött till Bileam och de hövdingar som var hos honom.
reformationsbibeln
Och Balak slaktade oxar och får och sände till Bileam och till de furstar som var med honom.
folkbibeln
Där offrade Balak nötboskap och småboskap och sände av det till Bileam och de hövdingar som var med honom.
1917
Och Balak slaktade fäkreatur och småboskap och sände till Bileam och de furstar som voro med honom.
1873
Och Balak offrade fä och får, och sände efter Bileam, och efter de Förstar som när honom voro.
1647 Chr 4
Oc Balack ofrede Fæ oc Faar / oc sende Bud efter Bileam / oc efter de Fyrster som vare hos hannem.
norska 1930
40 Og Balak ofret storfe og småfe og sendte til Bileam og de høvdinger som var med ham.
Bibelen Guds Ord
Da ofret Balak storfe og småfe, og han sendte det til Bileam og de lederne som var sammen med ham.
King James version
And Balak offered oxen and sheep, and sent to Balaam, and to the princes that were with him.

danska vers