Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Fjärde Moseboken 22: 34


2000
Bileam svarade Herrens ängel: ”Jag handlade fel, jag visste inte att du stod framför mig på vägen. Men om jag har väckt ditt misshag, så vänder jag om igen.”
reformationsbibeln
Bileam sa till Herrens ängel: Jag har syndat, för jag visste inte att du stod mig emot på vägen. Därför vill jag nu vända tillbaka, om det har väckt ditt misshag.
folkbibeln
Då sade Bileam till HERRENS ängel: "Jag har syndat, för jag visste inte att det var du som stod mig emot på vägen. Om det jag gör är orätt i dina ögon, så vill jag vända tillbaka.”
1917
Då sade Bileam till HERRENS ängel: ”Jag har syndat, ty jag visste icke att du stod mig emot på vägen. Om nu min resa misshagar dig, så vill jag vända tillbaka.”
1873
Då sade Bileam till HERRANS Ängel: Jag hafver syndat; ty jag visste icke, att du stod emot mig i vägenom. Och nu, om det är icke din vilje, vill jag vända om igen.
1647 Chr 4
Da sagde Bileam til HErrens Engel: Jeg hafver syndit / thi jeg vidste icke / ad du stodst imod mig paa Veyen: Oc der som det nu ilde behager dig / vil jeg vende mig tilbage igien.
norska 1930
34 Da sa Bileam til Herrens engel: Jeg har syndet, fordi jeg ikke skjønte at du stod imot mig på veien; men hvis det er dig imot, så vil jeg vende tilbake.
Bibelen Guds Ord
Bileam sa til Herrens Engel: "Jeg har syndet, for jeg visste ikke at Du stod imot meg på veien. Derfor vil jeg vende tilbake, hvis dette er galt i Dine øyne."
King James version
And Balaam said unto the angel of the LORD, I have sinned; for I knew not that thou stoodest in the way against me: now therefore, if it displease thee, I will get me back again.

danska vers