Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Fjärde Moseboken 22: 22


2000
Men hans resa väckte Herrens vrede, och Herrens ängel ställde sig i vägen för Bileam, där han kom ridande på sin åsna med två tjänare i följe.
reformationsbibeln
Men Guds vrede upptändes, därför att han gav sig i väg, och en Herrens ängel ställde sig i vägen för att stå emot honom. Och han kom ridande på sin åsna och två av hans tjänare var med honom.
folkbibeln
Men då han nu följde med dem upptändes Guds vrede, och HERRENS ängel ställde sig på vägen för att hindra honom. Bileam red på sin åsninna och två av hans tjänare var med honom.
1917
Men då han nu följde med, upptändes Guds vrede, och HERRENS ängel ställde sig på vägen för att hindra honom, där han red på sin åsninna, åtföljd av två sina tjänare.
1873
Men Guds vrede förgrymmade sig, att han for dit. Och HERRANS Ängel trädde fram i vägen, att han skulle stå honom emot. Men han red på sine åsninno, och två dränger voro med honom.
1647 Chr 4
Men Gud blef saare vred for hand drog hen / Oc HErrens Engel stood i Veyen / ad imodstaa hannem : Men hvad reed paa sin Aseninde / oc hans tvende Drenge (vare) med hannem.
norska 1930
22 Men Guds vrede optendtes fordi han reiste, og Herrens engel stilte sig på veien for å stå ham imot da han kom ridende på sin aseninne og hadde sine to tjenere med sig.
Bibelen Guds Ord
Da ble Guds vrede opptent fordi han drog, og Herrens Engel stilte Seg på veien som hans motstander. Han kom ridende på eselet sitt, og hadde to tjenere med seg.
King James version
And God's anger was kindled because he went: and the angel of the LORD stood in the way for an adversary against him. Now he was riding upon his ass, and his two servants were with him.

danska vers