Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Fjärde Moseboken 22: 17


2000
Jag skall löna dig rikligt och göra allt vad du begär, om du bara kommer hit och förbannar det här folket åt mig.”
reformationsbibeln
för jag vill bevisa dig mycket stor ära*, och allt vad du säger till mig ska jag göra. Jag ber dig, kom och förbanna detta folk åt mig. *Alt. övers. löna dig rikligt.
folkbibeln
för jag vill bevisa dig mycket stor ära, och allt vad du säger till mig skall jag göra. Kom nu och förbanna detta folk åt mig.”
1917
ty jag vill bevisa dig övermåttan stor ära, och allt vad du begär av mig skall jag göra. Kom nu och förbanna åt mig detta folk.’”
1873
Ty jag vill högeliga ära dig, och hvad du säger mig, det vill jag göra: Käre, kom, och förbanna mig detta folket.
1647 Chr 4
Thi jeg vil visseligen ære dig meget / oc alt det du siger til mig / vil jeg giøre: Kiere kom / Froband mig dette Fllck.
norska 1930
17 Jeg vil vise dig stor ære, og alt det du sier til mig, vil jeg gjøre; så kom da og forbann dette folk for mig!
Bibelen Guds Ord
For sannelig skal jeg vise deg stor ære, og jeg vil gjøre alt det du sier til meg. Så kom nå og forbann dette folket for meg!"
King James version
For I will promote thee unto very great honour, and I will do whatsoever thou sayest unto me: come therefore, I pray thee, curse me this people.

danska vers