Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Fjärde Moseboken 22: 7


2000
De äldste i Moab och de äldste i Midjan tog med sig siarlön och gav sig i väg. När de kom till Bileam framförde de Balaks begäran.
reformationsbibeln
Och de äldste i Moab och de äldste i Midjan gav sig iväg och hade med sig spådomslön i sin hand. De kom till Bileam och framförde till honom vad Balak hade sagt.
folkbibeln
De äldste i Moab och de äldste i Midjan gav sig i väg och hade med sig spådomslön. De kom till Bileam och framförde till honom vad Balak hade sagt.
1917
Så gingo nu de äldste i Moab och de äldste i Midjan åstad och hade med sig spådomslön; och de kommo till Bileam och framförde till honom Balaks ord.
1873
Och de äldste af de Moabiter gingo bort med de äldsta af de Midianiter, och hade spådomslön i deras händer; och gingo in till Bileam, och sade honom Balaks ord.
1647 Chr 4
Oc de ÆLdste af Moabitterne ginge hen med de Ældste af Midianitterne : Oc Spaamæand løn var i deres Haand: Oc de komme til Bileam / oc sagde Balaks Ord til hannem.
norska 1930
7 Og Moabs eldste drog avsted sammen med Midians eldste og hadde spåmannslønn med sig; og de kom til Bileam og bar frem Balaks ord til ham.
Bibelen Guds Ord
Så drog de eldste i Moab og de eldste i Midjan av sted med spåmannslønn i hånden. De kom til Bileam og talte Balaks ord til ham.
King James version
And the elders of Moab and the elders of Midian departed with the rewards of divination in their hand; and they came unto Balaam, and spake unto him the words of Balak.

danska vers