Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Fjärde Moseboken 22: 6


2000
Kom, förbanna detta folk åt mig, jag rår inte på dem. Då kan jag kanske slå dem och driva ut dem ur landet. För det vet jag: välsignad är den som du välsignar, förbannad den som du förbannar.”
reformationsbibeln
Kom nu därför, jag ber dig, och förbanna åt mig detta folk, för de är för mäktiga för mig. Kanske ska jag då kunna slå dem och driva bort dem ur landet, för jag vet, att den du välsignar är välsignad, och den du förbannar är förbannad.
folkbibeln
Kom nu därför och förbanna detta folk åt mig, för det är starkare än jag. Kanske skall jag då kunna slå det och driva bort det ur landet. Ty jag vet att den du välsignar är välsignad, och den du förbannar är förbannad."
1917
Så kom nu och förbanna åt mig detta folk, ty det är mig för mäktigt; kanhända skall jag då kunna slå det och förjaga det ur landet. Ty jag vet att den du välsignar, han är välsignad, och den du förbannar, han bliver förbannad.”
1873
Så kom nu, och förbanna mig det folket; ty det är mig för mägtigt; om jag kunde slå dem, och fördrifva dem utu landet; förty jag vet, hvem du välsignar, han är välsignad, och den du förbannar, han är förbannad.
1647 Chr 4
Oc nu / kiere kom / forband mig det FOlck / Thi det er mig formæctigt / kand skee / jeg kunde end slaa det / oc fordrifve det af Landet : Thi jeg veed / ad hvem du velsigner / hand er velsignet / oc hvem du forbander / hand skal være forbandet.
norska 1930
6 Så kom nu og forbann dette folk for mig, for det er mig for mektig! Kanskje jeg da kunde slå det og drive det ut av landet; for jeg vet at den du velsigner, er velsignet, og den du forbanner, er forbannet.
Bibelen Guds Ord
Nå ber jeg deg om å komme og forbanne dette folket for meg, for de er for mektige for meg. Kanskje jeg da kan klare å slå dem og fordrive dem fra landet, for jeg vet at den du velsigner, er velsignet, og den du forbanner, er forbannet."
King James version
Come now therefore, I pray thee, curse me this people; for they are too mighty for me: peradventure I shall prevail, that we may smite them, and that I may drive them out of the land: for I wot that he whom thou blessest is blessed, and he whom thou cursest is cursed.

danska vers