Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Fjärde Moseboken 20: 4


2000
Varför har ni fört Herrens församling till den här öknen, där både vi och vår boskap går under?
reformationsbibeln
Varför har ni fört Herrens församling till den här öknen, så att vi och vår boskap måste dö här?
folkbibeln
Varför har ni låtit HERRENS församling komma in i denna öken, så att vi och vår boskap måste dö här?
1917
Varför haven I fört HERRENS församling in i denna öken, så att vi och vår boskap måste dö här?
1873
Hvi hafven I fört denna HERRANS menighet uti denna öknena, att vi här dö skole med vårom boskap?
1647 Chr 4
Oc hvor til førde i HErrens Meenighed i denne Ørcken / ad vi skulde her døe / vi oc vort Qveg:
norska 1930
4 Hvorfor har I ført Herrens menighet inn i denne ørken, så vi må dø her, både vi og vår buskap?
Bibelen Guds Ord
Hvorfor har dere ført Herrens forsamling ut i denne ørkenen, så både vi og dyrene våre skulle dø her?
King James version
And why have ye brought up the congregation of the LORD into this wilderness, that we and our cattle should die there?

danska vers