Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Moseboken 37: 27


2000
Han gjorde två ringar av guld och satte dem nedanför kanten på två av sidorna, på bägge gavlarna; de tjänade som hållare för bärstänger, så att man kunde bära altaret.
reformationsbibeln
Och till det gjorde han två ringar av guld, under kanten, i de två hörnen* på båda sidor, som hållare för stängerna som det skulle bäras med.
folkbibeln
Två ringar av guld gjorde han till det och satte dem under kanten på två sidor. På två motsatta sidostycken satte han dem som hållare för stänger, så att man kunde bära altaret med dem.
1917
Och han gjorde till det två ringar av guld och satte dem nedanför randen, på dess båda sidor, på de båda sidostyckena, för att stänger skulle skjutas in i dem, så att man med dem kunde bära altaret.
1873
Och två gyldene ringar under kransen på båda sidor, så att man satte stängerna deruti, och bar det dermed.
1647 Chr 4
Oc hand giorde de to Guldringe under Kranzen der paa / paa baade sider der paa / ja paa baade sider der paa / ad stinge Stængerne i / ad bære det med dem.
norska 1930
27 Og han gjorde to gullringer til det og satte dem nedenfor kransen, på begge sider av det, to på hver side; de skulde være til å stikke stenger i, så alteret kunde bæres på dem.
Bibelen Guds Ord
Han laget to ringer av gull til det, rett under listen, i hvert av de to hjørnene på begge sidene. De skulle være holdere for stengene som alteret skulle bæres med.
King James version
And he made two rings of gold for it under the crown thereof, by the two corners of it, upon the two sides thereof, to be places for the staves to bear it withal.

danska vers