Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Moseboken 37: 26


2000
Han belade det med rent guld ovanpå och på sidorna och på hornen och omgav det med en guldkant.
reformationsbibeln
Och han överdrog det med rent guld ovanpå och på sidorna runt omkring och på hornen, och han gjorde också en kant av guld som omgav det.
folkbibeln
Han överdrog det med rent guld, både ovansidan och väggarna runt omkring, likaså hornen. Han gjorde också en kant av guld runt altaret.
1917
Och han överdrog det med rent guld, dess skiva, dess väggar runt omkring och dess horn; och han gjorde en rand av guld därpå runt omkring.
1873
Och öfverdrog det med klart guld, dess tak och väggar allt omkring, och dess horn, och gjorde der en krans omkring af klart guld;
1647 Chr 4
oc hand besloo det med puurt Guld med sit Tæcke / oc siderne der paa trint omkring / oc Hornene der paa / oc giorde en Guldkranz der omkring :
norska 1930
26 Han klædde det med rent gull, både ovenpå og på sidene rundt omkring og på hornene; og han gjorde en gullkrans på det rundt omkring.
Bibelen Guds Ord
Overflaten på det, sidene helt rundt og hornene kledde han med rent gull. Han laget også en list av gull hele veien rundt.
King James version
And he overlaid it with pure gold, both the top of it, and the sides thereof round about, and the horns of it: also he made unto it a crown of gold round about.

danska vers